BENEFIT SISTEM -AGENCIJA ZA KNJIGOVOVSTVO

Click here to edit subtitle

Home


Agencija za knjigovodstvo Benefit sistem

Najsavremeniji program za knjigovodstvo miniMAX firme Saop iz Novog Sada.

www.saop.rs/minimax/reference

Online knjigovodstvo pruža vam dostupnost informacijama 24 h dnevno.https://youtu.be/KNfQXFg6x54     

            

          Izmana zakona o PDV-u od 1. aprila 2017.

          Nova pravila - pitanja:

          Da li se lica kojima pružate usluge mogu smatrati obveznikom za svrhe člana 12 Zakona o PDV?

          Šta je potrebno od dokumentacije za stranog primaoca usluge da bi se usluga smatrala pruženom u inostranstvu?

          Imate li usluge u vezi sa nepokretnostima ( procene, savetnike, inženjere, finansijske, poreske i sl.) i kako ih tretirati sa aspekta novih pravila o mestu

          prometa?

          Da li znate na koji stav i tačku člana 12 sada treba da se pozovete u okviru napomene o poreskom oslobodjenju na fakturi kako ne biste morali da 

          obračunavate PDV?

          Da li primate usluge prevoya robe sa prekograničnim karakterom ( medjunarodni prevoz)? Ako da , kako se ponašati sa aspekta novih pravila o mestu 

          prometa?

          O čemu voditi računa prilikom sklapanja  ugovora o uslugama sa inostranim elementom kako bi se izbegli problemi sa aspekta novih pravila o prometu?

         

          Kako možemo da pomognemo?

          Pogledaćemo status primaoca usluge i posavetovati o čemu voditi računa da se obezbedi status iz člana 12.

          Daćemo Vam naše mišljenje bazirano na domaćem zakonu i medjunarodnoj praksi šta Vam treba od dokumenata.

          Pomoći ćemo Vam da utvrdite da li se po novim pravilima usluge smatraju veznim za nepokretnost i da li obračunati PDV?

          U zavisnosti od tipa usluge koje pružate pomoći ćemo Vam da odredite tačan stav i tačku člana 12 na koji se treba pozvati.

          Posavetovaćemo Vas kako da se sada postavite prema špediteru i šta da tražite od dokumentacije.

          Pogledaćemo nacrt Vašeg ugovora ili Vam pomoći u sklapanju novog na način koji će Vam obezbediti usaglašenost sa izmenjenim članom 12 Zakona o

          PDV.                

 
                                                                 Otvaranje radnje         60 EURA

                                                                 Otvaranje preduzeća 120 EURA     

                       Budućim klijentima besplatno otvaranje radnje i preduzeća.                                         Agencija vrši uzimanje i dostavu dokumentacije.                       

                       Klijentima se konsalting - savetodavne usluge ne naplaćuju već samo računovodstvene usluge.

Naše načelo je odgovorno i posvećeno poslovanje, sa ciljem da svojim klijentima obezbedimo ozbiljnu, pouzdanu i kontinuiranu uslugu.                                          P R E C I Z N O S T

P O U Z D A N O S T

T A Č N O S T

BENEFIT SISTEM

Niš, Vladimira Ćorovića 3 , 061/1771562